Ail-Gyflwyno Dysgu o Bell / Reintroduction of Remote Learning

14.12.2021 – Ail-gyflwyno Dysgu o Bell o ddydd Llun 20fed Rhagfyr tan ddiwedd tymor y Nadolig – CYMRAEG

14.12.2021 – Reintroduction of Remote Learning from Monday 20th December until the end of the Christmas term – ENGLISH