information

Gweledigaeth Ysgolion / School’s Vision

Gweledigaeth Ysgol Gymunedol Tal-y-bont Hydref 2022

Ysgol Gymunedol Tal-y-bont School Vision October 2022

Llawlyfr / Handbook

Llawlyfr 2021 Handbook

Crynodeb Cwriciwlwm i Gymru – Curriculum for Wales Summary Ysgol Gymunedol Tal-y-bont

Polisïau / Policies

1 Polisi Amddiffyn Plant TYB 2022

Child Protection Policy TYB 2022

Polisi Anghenion Gofal

Healthcare Needs

Hysbysiad Preifatrwydd

Privacy Notice – School GDPR

Hyrwyddo Ymddygiad

Promoting Good Behaviour

Gweithdrefn Gwynion

Complaints Procedure

Polisi Derbyn Ysgolion 2022 – 2023

School Admissions Policy 2022 – 2023

Ffurflenni / School Forms

Derbyniadau Ysgol / Cais am le mewn ysgol

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-ysgol/

School Admissions / Apply for a School Place

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/school-admissions/


Prydau Ysgol am Ddim

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/prydau-ysgol-am-ddim/

Free School Meals

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/free-school-meals/


Cais am Gludiant Ysgol

https://www.ceredigion.gov.uk/media/1846/cais-am-gludiant-ysgol.pdf

Application For School Transport

https://www.ceredigion.gov.uk/media/1852/application-for-school-transport.pdf

Gwybodaeth Covid-19

Mae’r ysgol yn dilyn canllawiau Covid yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru. Rydym yn daraparu gwybodaeth i rieni ar sail y cynghorion a’r canllawiau hynny.

The school follows the Covid guidelines set out by the Local Authority and the Welsh Government. We provide information to parents on the basis of those guidelines and advice.

Symptomau ehangach Covid / Symptoms of Covid

Cyflawniadau / Achievements