information

Gweledigaeth Ysgolion / School’s Vision

Gweledigaeth – School Vision Ysgol Tal-y-bont

Llawlyfr / Handbook

Llawlyfr 2023

crynodeb cwricwlwm TYB

Cynllun Pontio y Gogledd

transition plan- Aberystwyth

Polisïau / Policies

Polisi Amddiffyn Plant TYB 2023

Model Child Protection Policy TYB 2023

Polisi Anghenion Gofal

Healthcare Needs

Hysbysiad Preifatrwydd

Privacy Notice – School GDPR

Hyrwyddo Ymddygiad

Promoting Good Behaviour

Gweithdrefn Gwynion

Complaints Procedure

Polisi Derbyn Ysgolion 2022 – 2023

School Admissions Policy 2022 – 2023

Polisi Presenoldeb 2023

Attendance Policy 2023

POLISI GWISG YSGOL

Polisi Adborth 2023

Ceredigion Schools RSE Policy

 

Ffurflenni / School Forms

Derbyniadau Ysgol / Cais am le mewn ysgol

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/derbyniadau-ysgol/

School Admissions / Apply for a School Place

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/school-admissions/


Prydau Ysgol am Ddim

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/prydau-ysgol-am-ddim/

Free School Meals

https://www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/free-school-meals/


Cais am Gludiant Ysgol

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/ysgolion-ac-addysg/cludiant-ysgol/

Application For School Transport

www.ceredigion.gov.uk/resident/schools-education/school-transport/

Gwybodaeth Covid-19

Mae’r ysgol yn dilyn canllawiau Covid yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru. Rydym yn daraparu gwybodaeth i rieni ar sail y cynghorion a’r canllawiau hynny.

The school follows the Covid guidelines set out by the Local Authority and the Welsh Government. We provide information to parents on the basis of those guidelines and advice.

Symptomau ehangach Covid / Symptoms of Covid

Cyflawniadau / Achievements